กันยายน 24, 2564

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *
Reload Captcha

มทภ.4 เปิดโรงพยาบาลสนามสงขลา 3 ( ค่ายพระปกเกล้า ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid- 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เสริมทัพกำลังพลเจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ บรรเทาภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

By สิงหาคม 02, 2564 52

แม่ทัพภาคที่ 4 เปิดโรงพยาบาลสนามสงขลา 3 ( ค่ายพระปกเกล้า ) รองรับผู้ป่วยติดเชื้อ covid- 19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา เสริมทัพกำลังพลเจ้าหน้าที่ และเครื่องมืออุปกรณ์ บรรเทาภาระให้บุคลากรทางการแพทย์ หลังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

》วันนี้ (  1 สิงหาคม 2564) เวลา 13.30 น. ที่ ค่ายพระปกเกล้า ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา พลโท เกรียงไกร ศรีรักษ์ แม่ทัพภาคที่ 4 / ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค 4 เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการ และสำรวจความพร้อมของสถานที่ในการจัดตั้งเป็นโรงพยาบาลสนามภายในหน่วยทหาร ความพร้อมของเครื่องมือต่างๆ ตามสั่งการของนายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก ที่ให้หน่วยทหารในพื้นที่สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม อำนวยความสะดวกด้านต่างๆต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ หลังประเมินสถานการณ์คาดว่าจะมีผู้ติดเชื้อ covid-19 ในพื้นที่จังหวัดสงขลาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ กำลังพลผู้ปฏิบัติงาน และร่วมเปิดโรงพยาบาลสนาม 3 (ค่ายพระปกเกล้า) ซึ่งมีความพร้อมในการรองรับผู้ป่วยได้จำนวน 120 คน ขณะที่รับผู้ติดเชื้อ covid-19 กลุ่มแรกในพื้นที่จังหวัดสงขลา จำนวน 12 คน  จากโรงพยาบาลสนามสงขลา 2 ( อาคารลำพู - ลำแพน สวนประวัติศาสตร์ ศูนย์บริการผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา ) ซึ่งเป็นผู้ป่วยชายกลุ่มสีเขียวอาการไม่รุนแรง  และคาดว่าในวันนี้จะรับผู้ป่วยเข้ามายังโรงพยาบาลสนามรวมจำนวน 40 คน ตลอดได้สำรวจความพร้อม ศูนย์ปฏิบัติการปฏิบัติการโรงพยาบาลสนามสงขลา 3 (ค่ายพระปกเกล้า) ซึ่งเป็นอาคารสำหรับควบคุมดูแล และสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา ก่อนแม่ทัพภาคที่ 4 จะได้มอบเครื่องบริโภค น้ำดื่ม ขนมของว่าง ผลไม้เงาะ และมังคุด ที่ได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ  ตลอดจนชุด ppe มอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ และผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษา โดยมีนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา, พันโท พีรวัจน์ จันทร์แก้ว ผู้บังคับกองพันทหารปืนใหญ่ที่ 5 กรมทหารปืนใหญ่ที่ 5 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข แพทย์ พยาบาล ให้การต้อนรับ


》 โดยแม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า "ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรี และผู้บัญชาการทหารบก มีนโยบายในการในการช่วยเหลือ สนับสนุนการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามให้กับกระทรวงสาธารณสุข และทางจังหวัดในพื้นที่ โดยสั่งการให้หน่วยทหารทุกหน่วยในกองทัพบกให้การช่วยเหลือสนับสนุนยุทโธปกรณ์ กำลังพลที่มีอยู่ โดยผู้บังคับหน่วยแต่ละหน่วยสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเต็มความสามารถ ทั้งยานพาหนะในการขนย้ายผู้ป่วย เตียงนอน และอื่นๆ เพื่อให้การจัดตั้งโรงพยาบาลสนามสำเร็จลุล่วง และทันท่วงทีต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ซึ่งในขณะนี้ทางกองทัพภาคที่ 4 ได้อนุมัติให้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่ภายในค่ายทหารแล้วจำนวน  9 แห่ง ได้สนับสนุนสิ่งอุปกรณ์ต่างๆ การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยจากที่หนึ่งไปยังที่หนึ่งตามความต้องการของพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพฯออกมายังจังหวัดต่างๆ ซึ่งมีทั้งยานพาหนะในการขนส่ง และเที่ยวบินพิเศษของกองทัพบก โดยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นอกเหนือจากการดูแลตามชายแดน การป้องกันการลักลอบการเข้ามายังของต่างด้าว หรือพี่น้องคนไทยที่จะอพยพกลับมาจะต้องผ่านกระบวนการ หรือมาตรการตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้กำหนดเอาไว้แล้ว นอกจากนั้นยังได้มีการจัดชุดปฏิบัติการต่างๆ ประสานการทำงานร่วมกับผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น และอาสาสมัครสาธารณสุขในการสร้างความตระหนักรู้ รณรงค์ให้กับพี่น้องประชาชนได้เข้าใจถึงบริบทของการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส covid-19 รวมทั้งการรณรงค์ให้ประชาชนได้เข้าไปรับบริการการฉีดวัคซีน ให้เชื่อมั่น มั่นใจในสิ่งที่รัฐบาลได้จัดหามาให้ ฝากพี่น้องประชาชนให้เชื่อมั่นในความสามารถของเจ้าหน้าที่ทางกระทรวงสาธารณสุข เชื่อมั่นในบุคลากรทางการแพทย์ของประเทศไทย ว่าจะสามารถช่วยเหลือดูแลพี่น้องประชาชนให้ผ่านพ้นวิกฤต covid-19 ไปพร้อมกัน  โดยความพร้อมของโรงพยาบาลสนาม 3 ( ค่ายพระปกเกล้า) ในวันนี้มีความพร้อมเป็นอย่างมากในการรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ที่เกิดขึ้น ของจังหวัดสงขลา ทั้งอาคารสถานที่ สิ่งอำนวยความสะดวก ระบบสาธารณูปโภค และการติดต่อสื่อสารพูดคุยระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ป่วย โดยมีการบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วนอย่างเต็มกำลัง ทั้งทางเจ้าหน้าที่ทหาร ทางจังหวัดสงขลา ทางสาธารณสุข และโรงพยาบาลในพื้นที่ 

》 ทั้งนี้ระหว่างการเดินทาง แม่ทัพภาคที่ 4 ได้แวะยังโรงพยาบาลหนองจิก จังหวัดปัตตานี พบปะ พูดคุยเให้กำลังใจการทำงานของบุคลากรทางการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชน ก่อนมอบอุปกรณ์ในการป้องกันตนเอง ชุด ppe น้ำดื่ม ขนม ของว่างให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานต่อไป 

Rate this item
(0 votes)
Ad Sidebar
จัดทำโดย กองทัพภาคที่ 4